MMConsult Diensten

 

MMConsult kan uw organisatie op verschillende tereinen van dienst zijn. Deze zijn onder meer:

  • General Management - Een vervanging van lijn-management op hoogwaardig niveau.
  • Change Management - Capaciteit, kennis en expertise op het gebied van verander-management
  • Programma Management - Capaciteit om uw programma's in goede banen te leiden, in goede banen te houden, en het leveren van tooling om beslissingen te kunnen nemen al na gelang de noodzaak op het gebied van tijd-, kwaliteit-, en financiele- parameters
  • Adviezen - Advies op velerlei gebied, maar o.a. inrichtings vraagstukken, algemeen management advies, sturing van de organisatie
  • Coaching - Individueel advies d.m.v. meelopen, evalueren, adviseren, instrueren, en weer meelopen...
  • Directievoering - Vervangend directielid van formaat voor bepaalde duur

General Management

 

Of in goed nederlands Algemeen Management. General Management biedt u de mogelijkheid om een lijn-functie tijdelijk in te vullen, dit omdat er momenteel niemand beschikbaar is voor deze functie en u een selectie procedure opgestart heeft. Wellicht is er iemand voor een bepaalde tijd afwezig, en wilt u dat deze functie tijdelijk door een externe kandidaat bezet wordt. Of wellicht heeft u al een kandidaat op het oog, maar moet er eerst orde op zaken worden gebracht binnen de afdeling/divisie. Generel Managemet is tijdelijke vervanging op niveau. U mag van de General Manager verachten dat deze een zwaargewicht is met kennis en ervaring met de verschillende bedrijfswetenscahppen, een manager is met financiele kennis en ervaring, en een manager met gedegen people management skills, die er niet voor schroomt een directie gevraagd of ongevraagd van advies te voorzien.

Change Management

 

Een verandertraject is meestal geen sinecure. Zeker als deze veranderingen betrekking hebben op mensen. Feitelijk hebben alle verander-trajecten in meer of mindere mate invloed op mensen. Dit is vaak ook complex, niet alleen de technisch inhuodelijke kant, maar vooral ook het menselijke aspect en de arbeids-technische/arbeids-juridische kant van de vernaderingen. MMConsult kan u helpen dit in goede banen te leiden, of expertise op gebied van organisatie, processen en systemen leveren.

Programma Management

 

Goed sturing van programma's vereisen zowel inhoudelijke kennis van zaken als wel kennis van financieen, planning, en andere zaken. Bij een kwalitatief goed sturing van progamma's is het essentieel dat er goede, duidelijke rapportages beschikbaar zijn, en dat het duidelijk is welke verbanden er bestaan tussen de verschillende projecten binnen het programma. Hiernaast is shareholder-management essentieel in een programma. Kortom een programma verdient een duizendpoot die thuis is in complexe materie, die zich snel een weg kan vinden binnen een organisatie en die sensitief is voor de (politieke) verhoudingen binnen een organisatie. MMConsult kan u ondersteunen met kennis en ervaring op dit gebied.

Adviezen

 

Op zoek naar advies: MMConsult kan u helpen op verlerlei gebied van strategie ontwikkeling tot bijvoorbeeld het opzetten van een balanced score-card, of een organisatie inrichtingsvraagstuk. Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.

Coaching

 

Voelt u dat het niet lekker loopt in uw organisatie? Ondervindt u problemen met het aansturen van mensen binnen de organisatie? Of heeft u een management style die niet begrepen wordt? "Manager zijn" leer je in de prakijk, een cursus of opleiding kan helpen, maar uiteindelijk is de praktijk de "lakmoes-proef". Er worden onder managers echter nog veel "zonden" begaan, wellicht zonder dat we ons dat zelf realiseren. MMConsult kan u helpen een betere manager te worden. Na de intake, waarin de probleemgebieden in kaart worden gebracht en vervolgens via de cyclus "Meelopen, evalueren, corrigeren, implementeren, meelopen....." wordt er een verandertraject gestart. Dit kan een vaste periode zijn, een dag/dagdeel per week, op afroepbasis d.m.v. een strippenkaart of bijvoorbeeld als "meewerkend voorman". Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Om u alvast enig inzicht te geven in welke fouten managers maken kijk eens bij De 9 zonden van Managers

Directievoering

 

Tijdelijke invullen van een directie-post binnen uw organisatie. Vergelijkbaar met General Mangement, alleen een stapje zwaarder, waarbij het zwaartepunt meer ligt op algemeen financiele-kennis, strategie- ontwikkeling en implementatie, en verandertrajecten.